פתיחת שנה מעון יום ירוחם תשע"ז
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
עמותת יחדיו פתחה תחום פעילות נוסף במסגרת תוכניותיה לגיל הרך. לראשונה נפתח מעון יום לגיל הרך בירוחם, מעון מתקדם בתשתיותיו הטיפוליות מתוך הבנה כי הגיל הרך הינו השלב העיקרי לצמיחתו המייטבית של הילד הרך. שיתוף פעולה בין העמותה עם ראשי הישוב המבינים כי תחום החינוך והרווחה הכרחיים למוביליות חברתית. הערכה רבה לצוות העובדים בראשותה של סיגל. עלו והצליחו.