צוות מעון ירוחם בירך את מטה עמותת יחדיו 2016
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
לכל צוות עמותת יחדיו יאיר באר מנכל העמותה ולכל צוות המטה: איריס עזרא, איריס קמחי, אורלי, חיים נחמני, ענבל, דודי וליאת זו ההזדמנות להודות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי על הקמת מעון יום בירוחם בשיתוף של הרשות המקומית בירוחם עם מיכאל ביטון וטל אוחנה. אאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה, שנה של עשייה חברתית ציבורית ואישית, שנה של הגשמה ומימוש. מאחלות סיגל אשטמקר מנהלת המעון וצוות המטפלות...