קבלת אות ההוקרה ומצוינות - בתים חמים
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

עמותת יחדיו |בתים חמים |נערות משנות עולם| הטביעו חותם!
קבלת אות ההוקרה ומצויינות 
כנס איגוד העובדים הסוציאליים
Aya Dvorin
Adi Levron Atia
Dora Davidov
Nitzan Peretz
Li Sror
Liat Tapiro Armerman

מיכל בן דיין
נור שמעי
צוות בתים חמים

לסרטון היכנסו -  
https://www.facebook.com/YACHDAVASSOCHIATION/videos/1968632593390354/