top of page

יחידת המשך - מפעל קרן אור

מועדון חברתי הינה מסגרת לבוגרים מגילאי 21 + המאובחנים עם פיגור קל – בינוני. מועדון הבוגרים פועל יומיים בשבוע – ראשון ורביעי בין השעות 18:00-20:00 בערב. 

PHOTO-2021-07-29-08-16-48
PHOTO-2021-07-29-08-16-47
IMG_3524
IMG_3525
PHOTO-2021-07-29-08-16-46
PHOTO-2021-07-29-08-36-58
PHOTO-2021-07-29-08-36-45
PHOTO-2021-07-29-08-36-52
PHOTO-2021-07-29-08-36-56
PHOTO-2021-07-29-08-36-57

יחידת המשך – מפעל קרן אור

כחלק מפעילות עמותת יחדיו בתחום המוגבלויות הקימה העמותה יחידה תעסוקתית שיקומית המעניקה שירות לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה קל-בינוני, אשר מעניקה שדרוג תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות שכלית בבאר שבע.
המפעל נותן מענה  לעד- 50 משתקמים מאוכלוסייה של מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה בגילאי 21 ומעלה. המפעל הוקם במטרה לשדרג את עבודתם של העובדים בעלי היכולת הגבוהה יותר ובכך להגדיל את סיכוייהם בשוק החופשי ברמת ההשתכרות.
המפעל הוקם בעמק שרה במבנה בגודל של כ 500 מ"ר מחברת מבנה תעשייה +מחסן גדול בשטח של כ 500 מ"ר נוספים, המבנה עבר שיפוץ יסודי והתאמות בסטנדרט גבוה מאוד.
נרכש ציוד מותאם ומכונות פלופאק – מכונות אריזה ייחודיות. קו ייצור פלופאק הינו קו ייצור חצי אוטומטי המיועד לאריזת חטיפים ומוצרי מזון אחרים המגיעים למע"ש באריזות אישיות ומאגד בעטיפה מספר אריזות אישיות לכדי אריזה מסחרית. ישנם מספר לקוחות גדולים כמו אסם, שטראוס, מימונס ועוד.

מטרות המפעל:

-שיקום וקידום מקצועי תעסוקתי לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
-הכנה לעולם העבודה בשוק החופשי בקהילה.
-הקניית מיומנויות ,התנסויות, כלים, מסגרת ותמיכה מקצועית לשיפור עצמאות ותפקוד בתוך הקהילה.
-מסגרת חברתית – קבוצת שווים.

 
תכנית היחידה התעסוקתית:

-העסקת עד 50 מקבלי שירות בעבודות אריזה מגוונות ובהיקף גדול תוך הבטחת תנאי עבודה, סדר וניקיון הולמים.
-שכר המשתקמים - על-פי תפוקה.
-קידום המשוקמים הגבוהים ע"פ רמת האחריות הנדרשת מהם בתוך שני קווי הייצור.
-שילוב מחוץ למע"ש, במסגרת תעסוקה נתמכת.פרטי התקשרות
טלפון: 08-6408400
מייל:   dannim@yachdav.org.il

bottom of page