רב נכותי אילת
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

לאחרונה זכתה עמותת יחדיו בהפעלת רב נכותי "מיוחד" אילת – מרכז תעסוקה שיקומי המטפל באוכלוסיית הצרכים המיוחדים מגיל 18 ומעלה, היחידי באילת וביישובי הערבה.
לאור מצבו התשתיתי הלקוי עמותת יחדיו תשפץ ותחדש את המבנה. עמותת יחדיו ביחד עם עוד תורם ממנים את השיפוץ אך הסכום איננו מספיק ונדרש מימון נוסף להצטיידות.
מלאכים טובים באמצע הדרך - מיוחד אילת.