הצורך
תופעת השימוש בסמים פוגעת מאד במארג החברה ומערערת את יציבותה. על פי פרסומי הרשות למלחמה בסמים, מתגוררים בישראל כ- 250,000 נפגעי סמים המהווים כ- 4% מהאוכלוסייה. כשליש מקבוצה זו עברו תהליך גמילה כלשהו, אך כ-50% חזרו לצרוך סמים תוך פחות משישה חודשים.
בקרב בני הנוער, בדומה לממוצע הארצי, ידוע על כ- 9% אשר התנסו בשימוש בסמים. כיום קיימים שבעה מתקני גמילה ברחבי הארץ אף לא אחד באזור הדרום, ורק אחד מביניהם מציע שירותי גמילה לבני נוער.
מתוך כל אלה עולה הצורך במתן מענה לתושבי הדרום תוך התחשבות בצרכים העתידיים של נפגעי סמים בוגרים ובני נוער כאחד. כדי לענות על צורך זה החלה יוזמת "רוח מדבר" (בשנת 2004) בשיתוף פעולה בין הרשות למלחמה בסמים, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המועצה האזורית רמת הנגב וקרן רש"י.החלטת הממשלה מיולי 2005 נתנה משנה תוקף ליוזמה. 

אודות הכפר
כפר רוח מדבר פארמ’אדום הינו קהילה טיפולית-שיקומית ראשונה מסוגה באזור הדרום
המיועדת לנגמלים מסמים ואלכוהול, בוגרים וצעירים. בהתאם לגישת הקהילה הטיפולית, החברים מגיעים ומשתתפים בטיפול מרצונם החופשי.
אוכלוסיית המכורים לסמים בדרום דומה לזו שבשאר חלקי הארץ. מתוך שש הקהילות הטיפוליות במימון ציבורי הקיימות בישראל אין אף אחת בדרום, ורק שתיים מתוכן מטפלות בקטינים. הצורך במסגרת לטיפול במתמכרים באזור הוביל את קרן רש”י להקמת רוח מדבר פארמ’אדום, והיא עושה זאת בשיתוף עם ממשלת ישראל, הרשות למלחמה בסמים, המועצה האזורית רמת הנגב וגופים ציבוריים ופרטיים אחרים. פארמ’אדום, ארגון רוקחים מצרפת, התחייב לתמוך וללוות את הכפר בדגש על טיפוח בריאות החברים.

שלב הבינוי הראשון הושלם בימים אלה והוא יאפשר את אכלוסם של 54 מבוגרים, 48 בני נוער וצוות מקצועי מלווה. בסיום תהליך ההקמה יאכלס הכפר 210 חברים, מהם 150 בוגרים בגילאי 18-24 ומעלה ועוד 60 בני נוער בגילאי 14-18 . רוחמדברפארמ’אדוםישתרע בסיומו על שטח של 270 דונם בתחום שיפוטה של המועצה האזורית רמת הנגב, דרומית לבאר-שבע. החברים ישהו בכפר במשך 12 חודשים, מהם 6 חודשי טיפול ועוד 6 חודשי הכנה לחיים אשר יעניקו סיכוי אמיתי לחזור ולהשתלב בחברה.
סדר היום כולל טיפולים שונים, רכישת והשלמת השכלה, הקניית מיומנויות וכישורי חיים, הכשרה מקצועית והתנסות בעבודה כהכנה לעתיד.
35-40 משתתפים צפויים לסיים את התוכנית כל שנה ולהישאר נקיים מסמים.

עמותת יחדיו - הגוף המפעיל את תכניות הרווחה של קרן רש”י בדרום - מפתחת, מפעילה ומנהלת תוכניות רווחה חברתיות בנגב מאז שנת 2000 , וביניהן תוכניות לטיפול באוכלוסיות בסיכון גבוה.

עמותת יחדיו מפעילה את רוחמדברפארמ’אדום ונהנית מתמיכתה המקצועית והארגונית הצמודה של קרן רש”י. הכפר מנוהל ע”י גב’ לימור זיו, עובדת סוציאלית בעלת למעלה מ 15- שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון. הכפר מתמקד בשיקום נגמלי סמים אך יטפל גם בהתמכרויות לאלכוהול.

עלות השהות בכפר ממומנת באמצעות מכסות מטעם משרד הרווחה ובהשתתפות סמלית של המטופל המתאפשרת באמצעות קצבאות הביטוח הלאומי. קרן רש”י מתחייבת לתמוך בכפר במהלך שלוש שנות ההרצה במטרה להבטיח את העמידה בסטנדרטים הגבוהים איתם היא מזוהה ועליהם היא מקפידה.