top of page
IMG-20210802-WA0034.jpg

רוצה לתרום ?

עמותת יחדיו הינה עמותה רשומה 580-323-889

בעלת אישור מס הכנסה לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה, אישור ניהול תקין, אישור ניהול ספרי חשבונות ואישור על ניכוי מס במקור. 

נוקיר תודה על תרומות המיועדות לקידום מטרות העמותה ולטובת מטופליה.

 

עמותת יחדיו הינה עמותה רשומה 580-323-889  בעלת אישור מס הכנסה לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה, אישור ניהול תקין, אישור ניהול ספרי חשבונות ואישור על ניכוי מס במקור. 

ניתן להעביר תרומות כספיות באחת הדרכים הבאות:

 

·        באמצעות הלינק – תרום לנו:
        https://bit.ly/2GqemJ3

 

·        באמצעות העברה בנקאית לחשבון העמותה

         על שם עמותת יחדיו באר שבע והדרום 

         חשבון מס׳ 12330028 

         בנק לאומי  סניף 607.

 

·         כדי להפקיד את התרומות לחשבון העמותה ובעבור הפרויקט הנבחר, 

          נבקש להעביר את פרטי ההעברה בדוא״ל, לכתובת miralp@yachdav.org.il

          בצרוף האסמכתא ולציין עבור איזו מסגרת.       

          ללא פרטי ההעברה, לא נוכל לשלוח לתורם קבלה, ולא נוכל להפקיד את הכסף 

          בחשבון העמותה ובפרוייקט.

 

 

       בברכה,

       מיכל, רכזת שותפויות, עמותת יחדיו

bottom of page