רכזים ומנהלים בעמותת יחדיו במשחת סיור בגרמניה
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
קתדרת יחדיו. שיתופי פעולה עם מוסדות מקבילים בחו"ל.
השנה יצאו רכזים ומנהלים בעמותת יחדיו למשלחות וסיורים בגרמניה בתמיכה מלאה מעמותת יחדיו. 
שיתוף ידע. העברת ידע. לימוד.