שבועות שמח ברב נכותי בדימונה
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
טנא של אהבה מפעל יחדיו דימונה!
ובשבועות תעשה לך חג שמח!
שמעון אילוז
טלי כהן
Odelia Levi-cohen
 — ‏עם ‏‏‏‏‏דורית אלגריסי‏, ‏מירב משה סלומון‏‏,
‏‏‎Odelia Levi-cohen‎‏, ‏‎Lilach Cohen‎‏‏‏, ‏‏‏‎Silvi Saadia Zoary‎‏,
טלי כהן‏‏, ‏‏רחלי שמחון כהן‏, ‏אריאנה בסט‏‏‏‏ ו‏ניקול וקנין‏‏.‏