top of page

מרכז "שחר" קריית גת

מרכז שחר בקריית גת הינו מרכז טיפולי לילדים ובני נוער ומשפחותיהם שנפגעו בקשרים פוגעניים ע"י זר, מכר או בן משפחה. המרכז מפוקח על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים - מחוז דרום.

20200607_100529
20200607_101846
Picture4a
Asset 2_4x

מרכז "שחר" קריית גת

מרכז טיפולי אזורי לילדים ובני נוער
(קריית גת, אופקים, שדרות, נתיבות, מ"א שדות נגב, מ"א שער הנגב, מ"א חוף אשקלון, מ"א אשכול).

מרכז שחר בקריית גת הינו מרכז טיפולי לילדים ובני נוער ומשפחותיהם שנפגעו בקשרים פוגעניים ע"י זר, מכר או בן משפחה. המרכז מפוקח על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים - מחוז דרום.
מטרת הטיפול:
הטיפול במרכז ממוקד בעיבוד הטראומה המינית ובהפחתת סימפטומים פוסט -טראומטיים התנהגותיים ופיזיים, שמטרתו לסייע לילד/ה לחזור למסלול חיים תקין ולהשתלב במסגרות החיים הרגילות של הנפגע/ת לטווח ארוך.
העבודה הטיפולית הינה מערכתית והוליסטית. כמו כן הטיפול ניתן באופן פרטני לנפגע/ת ומלווה במפגשי הדרכת הורים.
משך הטיפול מוגדר לשנה, אך עשוי להשתנות בהתאם לצרכים העולים. הטיפול הינו חסוי ומוגן על ידי חובת שמירת סודיות פרטי הנפגע/ת ותכני השיחות הטיפוליות חסויים ואינם נגישים לגורמים מחוץ למרכז אלא באישור ובהסכמת הנפגע/ת (או הוריהם), ו/או בהתאם לחוק חובת הדיווח (ביידוע המטופל/ת).
דרכי ההתקשרות למרכז נעשית דרך גורמי הטיפול בקהילה בלשכות לשירותים חברתיים.
השירות אינו כרוך בתשלום.
צוות המרכז:
במרכז שחר קיים צוות מקצועי של מטפלים בתחום ממקצועות הטיפול- עבודה סוציאלית, טיפול בהבעה ויצירה וכד' המומחים בטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית. 
מיקום המרכז:
מרכז שחר פועל בקריית גת וב-3 שלוחות באזור הנגב המערבי : שדרות , נתיבות, אופקים.

פרטי התקשרות:
מנהלת המרכז: גב' יעלה צירקין בן סעדון -  M.S.W
רכזת אדמיניסטרטיבית: גב' נטלי בן הרוש.
טלפון: 08-9136700, יעלה- 052-8351394
מייל yeelaz@yachdav.org.il , s.center@yachdav.org.il :
כתובת המרכז: השומרון 8 קריית גת.

bottom of page