שיתוף פעולה בין תלמידים ומשתקמי מיוחד אילת
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
שיתוף פעולה בין תלמידים ומשתקמי מיוחד אילת -
יצירת פסיפס אומנותי חדש המעטר את קומת הכניסה של המרכז הרפואי שיקומי "בריאות בלב" באילת.

כמה יופי!
מאיר אליהו