שנה טובה מבית חם שדרות 2016
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

שנה טובה ומתוקה מבית חם שדרות
בנות בית חם שדרות הבנות הכינו צנצנות עוגיות לכבוד ראש השנה. הן חילקו אותן לראש העיר, למנהל בית הספר שלהן, לראש התכנית הלאומית לנוער בסיכון, למנהל וסגן הרווחה, לתקציבנית הראשית ולכל מי שעובד עבורן מאחורי הקלעים.