top of page
Beautiful Landscape

צרכים מיוחדים


העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

 

התמכרויות

הדרך לגמילה מלווה בגיוס כוחות נפש למסע החלמה שעשוי להיות ארוך ומכאיב. האתגר האמיתי הוא תהליך השיקום והחזרה לחיים נורמטיביים. המטרה הטיפולית היא להוביל לשינוי חיובי ולהגדיל את הסיכוי להישאר "נקיים" לאחר סיום הטיפול.

ילדים ונוער

במסגרת תחום זה העמותה מפעילה מסגרות 24/7 ומסגרות יומיות טיפוליות בקהילה.  המרכזים עובדים על פי  מודל המעניק רצף טיפולי כוללני, תמיכה והגנה, תגבור, ליווי, הדרכה, ומוביליות חברתית תוך שילוב בני הנוער בקהילה.

קתדרה

קדרת יחדיו - יוזמה בינתחומית למרכזי לימוד, הדרכות, הכשרות, הרצאות, ימי עיון וחיבור לקהילה. הקתדרה מתכללת ומפתחת את הידע המקצועי אשר נצבר בעמותת יחדיו לאורך עשרים שנות קיומה. פעילות קתדרת יחדיו מתקיימת במוסדות אקדמאים ומוסדיים, במרכזי העמותה ובקהילה.
 

תעסוקה

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.
 

מניעת אלימות במשפחה

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

 

bottom of page