תחרות בריאה- כתבתו של אלישיב רייכנר
 

  
 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 
אם הפער בין הדרום למרכז היה מסתכם רק בשביעות רצון, עוד היה אפשר לחיות עם זה. העיקר הבריאות ולא השביעות. אל שלפערים הללו יש מחיר גם בחיי אדם. כתבתו של אלישיב רייכנר חושפת את המציאות המטרידה.