top of page

תכנית ענ"ן - עסקים נתמכי אנשים עם מוגבלות

עמותת יחדיו חנכה בשנת 2014 את כפר  אשלים המהווה את ביה"ס ללוחמת סייבר בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון  וצה"ל. כפר אשלים משמש אכסניה ל-340 חיילים, אנשי הדרכה ופיקוד.

תוכנית ענ"ן - עסקים נתמכי אנשים עם מוגבלות

פרויקט תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות
הצעירים יועסקו על ידי עמותת יחדיו ויקבלו הכוונה מקצועית ואישית ממדריך
ומעובדת סוציאלית לשילוב מיטבי בעולם התעסוקה ובהתאם לצורך.
העבודה תותאם לכישוריהם ורצונם וכוללת מגוון אפשרויות תעסוקה

עמותת יחדיו חנכה בשנת 2014 את כפר  אשלים המהווה את ביה"ס ללוחמת סייבר בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון וצה"ל.
כפר אשלים משמש אכסניה ל-340 חיילים, אנשי הדרכה ופיקוד.
קבוצה של שמונה עובדים עם מוגבלות, מועסקים ע"י עמותת יחדיו ביחסי עובד מעביד מהיום הראשון לעבודתם. קבוצה זו עובדת לצד שאר אנשי הצוות האחראים על הלינה, תחזוקת הנוי וההסעדה בכפר אשלים. האינטגרציה בין העובדים לקבוצת העובדים של אוכלוסיית מש"ה ושיקום היא מדהימה במעורבות של כולם עם כולם. אין הבדל בין קבוצת העובדים עם מוגבלות לבין העובדים האחרים, ומאות החיילים מקבלי השרות בכפר.
במסגרת עבודתם העובדים זכאים לשכר מלא ביחסי עובד מעביד, פנסיה, קרן השתלמות וסל שירותים סוציאליים שכל עובד בעמותת יחדיו זכאי להם. הם מגיעים לעבודה במדי עבודה והנעלה שניתנו ע"י הנהלת המקום, לכל אחד מהם יש תעודה מיוחדת לכניסה לכפר בגלל היותו מסווג ובטחוני. תחושת השייכות שלהם למקום העבודה היא גדולה ויוצרת קבוצת שייכות המזוהה באופן ראוי להערכה על מקום עבודתם .
הבחירה בעובדים מקרב האוכלוסיות האלה,  נעשתה תוך שיתוף פעולה עם העובדים עצמם. נעשתה הדרכה והסבר על השילוב ,הגדרות התפקיד של כל אחד מהעובדים שהצטרפו לעובדי הכפר .

מטרת השירות
סיוע בהתמודדות עם דרישות עולם התעסוקה התחרותי והמורכב.
ביצוע תהליך שיקומי שמטרתו פיתוח מיומנויות תעסוקתיות, שיפור הרגלי עבודה, מיומנויות הסתגלות כלליות ובינאישיות בעולם העבודה.

תנאי העסקה
ההעסקה בתנאי עובד–מעביד. שכר מותאם לאנשים עם מוגבלויות על פי חוק.

מחכים לכם!

פרטי התקשרות:
מייל: noap@yachdav.org.il

 

bottom of page