top of page
מצגת1.jpg

אודות עמותת יחדיו

עמותת יחדיו הוקמה בשנת 1999 במטרה להרחיב ולשפר את השירותים החברתיים, הקיימים באזור הדרום. העמותה עוסקת בייזום, פיתוח והפעלת פרויקטים חברתיים בפריפריה החברתית ומפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי המקל על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

כיום עמותת יחדיו נותנת מענה לאוכלוסייה רבה ומגוונת של אנשים ומפעילה תכניות בקהילה.

חזון העמותה

פיתוח והפעלת שירותים חברתיים פורצי דרך המעניקים שיוויון הזדמנויות ומוביליות לאוכלוסייה המתמודדת עם מצבי סיכון והדרה

הצטרפו להרצאות וסנדאות

רוצה לתרום ?

עמותת יחדיו הינה עמותה רשומה 58-032-388-9 בעלת אישור מס הכנסה לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה, אישור ניהול תקין, אישור על ניהול ספרי חשבונות ואישור על ניכוי מס במקור. כל התרומות לעמותה הן תרומות מזוהות.    
 

Beautiful Landscape

מוגבלויות

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

התמכרויות

הדרך לגמילה מלווה בגיוס כוחות נפש למסע החלמה שעשוי להיות ארוך ומכאיב. האתגר האמיתי הוא תהליך השיקום והחזרה לחיים נורמטיביים. המטרה הטיפולית היא להוביל לשינוי חיובי ולהגדיל את הסיכוי להישאר "נקיים" לאחר סיום הטיפול.

ילדים ונוער

במסגרת תחום זה העמותה מפעילה מסגרות 24/7 ומסגרות יומיות טיפוליות בקהילה.  המרכזים עובדים על פי  מודל המעניק רצף טיפולי כוללני, תמיכה והגנה, תגבור, ליווי, הדרכה, ומוביליות חברתית תוך שילוב בני הנוער בקהילה.

קתדרה

קדרת יחדיו - יוזמה בינתחומית למרכזי לימוד, הדרכות, הכשרות, הרצאות, ימי עיון וחיבור לקהילה. הקתדרה מתכללת ומפתחת את הידע המקצועי אשר נצבר בעמותת יחדיו לאורך עשרים שנות קיומה. פעילות קתדרת יחדיו מתקיימת במוסדות אקדמאים ומוסדיים, במרכזי העמותה ובקהילה.

תעסוקה

פיתוח והפעלת תכניות ושירותים לקידום תעסוקתי ומוביליות חברתית עבור אוכלוסיות מועטות הזדמנות ברחבי מדינת ישראל. במסגרת תחום זה פועליות תכניות מגוונות ומסייעות בקידום מוביליות חברתית.

מניעת אלימות במשפחה

העמותה מפעילה ספקטרום רחב של תכניות, היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי ובכך מקלה על מקבלי השירותים, לנוע בין המסגרות השונות, בהתאם לצרכיהם המשתנים.

 

מספרים מספרים...

100,000
מקבלי שירות ומשפחותיהם

900
עובדים

40
רשויות וערים

1600
ספקים

500
מתנדבים

85
תכניות

5,500
שבו למעגל התעסוקה

300
נערות בבתים חמים

11
מפעלים

1,000
מטופלים מעולם המוגבלויות

bottom of page