youtube- מעגל החיים והתעסוקה
 

 


עדכונים חמים בגלריית יחדיו  ובקתדרת יחדיו - היכנסו !!!


Facebook: https://www.facebook.com/Yachdav

Youtube: https://www.youtube.com/Yachdav

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/Yachdav 

מעגל החיים והתעסוקה

פרוייקט חשוב התורם למוביליות חברתית של עמותת עמותת יחדיו

"באת למצוא עבודה - יעזרו לך למצוא עבודה"

...